• Various types of glass packaging

  ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ |

 • Unparalleled cost performance

  ଅପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ

 • Quality control of glass bottles on the production side SOP

  ଉତ୍ପାଦନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ SOP ଉପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲଗୁଡିକର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

 • Customized bottle body service

  କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ବୋତଲ ଶରୀର ସେବା |

 • Fast delivery time

  ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ ସମୟ |

 • 7*12 hours of after-sales service support

  ବିକ୍ରୟ ପରେ 7 * 12 ଘଣ୍ଟା ସେବା ସହାୟତା |

ଆମ ବିଷୟରେ

ଲେନା

ଜୁଜୋ ଲେନା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ |ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ | ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦ ଯେପରିକି ଗ୍ଲାସ୍ ପାନୀୟ ବୋତଲ, ରସ ବୋତଲ, ଦୁଗ୍ଧ ବୋତଲ, କସମେଟିକ୍ ବୋତଲ, ରିଡ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜର୍ ବୋତଲ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ବୋତଲ, ଗ୍ଲାସ୍ ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁ to ିବା ପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିକ୍ରୟ ଦଳରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଅଛି |ବହୁ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛୁ |ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରୁ | ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବିଶ୍ 100 ର 100 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି |

 • ab

ସମ୍ବାଦ

Xuzhou Lena Import & Export Co.,Ltd. specializes in the design and manufacture of high quality glass bottles and jars, wide variety, customizable.
ଜୁଜୋ ଲେନା ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ |ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ ଏବଂ ପାତ୍ରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ |

ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 6 ଟି ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ନିର୍ମାତା |

ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 6 ଟି ସୁଗନ୍ଧିତ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସୁଗନ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି |ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ସୁଗନ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ...

ମଦ ବୋତଲଗୁଡିକ ସୋର୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଏବଂ ବୋତଲଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ମହାନ ହୋଇପାରେ କାହିଁକି!

ମଦ ବୋତଲଗୁଡିକ ସୋର୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଏବଂ ବୋତଲଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ମହାନ ହୋଇପାରେ କାହିଁକି!ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ ମଦ ବୋତଲ କିପରି ବାଛିବେ?ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ ମଦ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କିପରି ବାଛିବେ?ଅନେକ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ, ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କ୍ରୟ ସାମ୍ନାରେ ...