Kosmetiki aýna damja çüýşesini efir ýagy çüýşe çüýşesini özleşdiriň

Gysga düşündiriş:

 • IOMIT GRADE GLAS
 • MÖHÜRMEK WE SÖ .GI
 • DÜZGÜN BOLANOK
 • KLASSIK DIZAYNY
 • SIZE: 10ML 20ML 30ML 50ML 100ML

 • MOQ:Aksiýadaky çüýşeler üçin MOQ 1000pc ;
  Customöriteleşdirilen çüýşeler üçin MOQ 30000pc.
 • Eltip bermegiň wagty:3-7 günüň içinde aksiýa ;
  Düzeltmek zerur bolanda 20-30 gün.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  • Amber örtülen aýna çüýşeler - 10ML 20ML 30ML 50ML 100ML
  • Efir ýaglary - efir ýaglaryňyzyň häsiýetlerini gorap saklamak üçin ajaýyp.Lightagtylygyň we UV şöhleleriniň hemmesini ýapyň
  • Syýahat ölçegli çüýşeler - Bulary ýanyňyz bilen alyň.Syýahat üçin ajaýyp ululyk.Syýahat üçin ýaglary, atyrlary ýa-da halaýan suwuklyklaryňyzy dolduryň
  • Qualityokary hilli - Gündelik eşiklere we ýyrtylmalara garşy durmak üçin ýasaldy
  • BPA Mugt damjalar.Mugt aýna.Lukmançylyk derejesi we iýmit howpsuz

  Maglumatlary görkez

  细节2

  Howa geçiriji möhür

  Çüýşäniň agzynyň daşky halkasynyň spiral dizaýny we möhürleýji gapagy ony berk möhürleýär, şonuň üçin tersine suw akmaz we täzeligi gorap saklamakda hem rol oýnaýar.

  细节7

  Smoothumşak agyz

  Tegelek çüýşäniň agzy owadan görünýär we elleriňizi dyrmaýar.Galyň aýna dizaýny ony durnuklaşdyrýar, döwmek aňsat däl.

  细节3

  Amber Body

  Tebigy ultramelewşe goragly reňkli aýna.

  Goýmalar

  Bular efir ýaglaryňyzy we ýagy garyşdyrmak üçin bir çüýşe çüýşede islän zatlaryňyz.Amber aýna ähli zyýanly UV şöhlelerini ýapýar.Syýahat üçin hem ajaýyp.Oilaglaryňyzy, atyrlaryňyzy we beýleki ownuk suwuklyklary dolduryp bolýan we gaýtadan ulanylýan çüýşede ýanyňyz bilen alyň.BPA Mugt damjalar.Mugt aýna.Lukmançylyk derejesi we iýmit howpsuz.

  • Efir ýagy garylýar
  • Ösümlik we saglygy bejermek ammary
  • DIY we öýde arassalanan ergin gaplary
  • Iýmit saklamak, sidr, kombucha, sous, sirke we ş.m.
  • Andüz we beden ýuwulmagy
  • El arassalaýjy enjam
  • Şampun we kondisioner
  • Agz ýuwmak
  • Doklary aýyrmak
  • Köpükli hammam

 • Öňki:
 • Indiki: