Esasy ýag damjasy çüýşeleri Suwuk aromaterapiýa ysy üçin aýna damjasy bilen boş doldurylýan amber çüýşesi

Gysga düşündiriş:

 • 5ml 10ml 15ml 20ml 30ml 50ml 100ml, aýna damjalary bilen Amber aýna çüýşeler.
 • Efir ýaglary, atyr ýaglary ýa-da beýleki suwuklyklar üçin ajaýyp
 • Ygtybarly, ygtybarly we amatly gaplama
 • Syýahat üçin ajaýyp we gapjygyňyza amatly gabat gelýär
 • Amber aýna zyýanly UV şöhlelerinden goraýar

 • MOQ:Aksiýadaky çüýşeler üçin MOQ 1000pc ;
  Customöriteleşdirilen çüýşeler üçin MOQ 30000pc.
 • Eltip bermegiň wagty:3-7 günüň içinde aksiýa ;
  Düzeltmek zerur bolanda 20-30 gün.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  • GYSGAÇA GORAMAK ÜÇIN Esasy ýaglaryňyzy beriň - efir ýaglaryňyzy gorag çüýşelerinde saklamakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Indi däl!Efir ýagy çüýşelerimiz, çydamly aýna konstruksiýasy bilen UV goragly amber aýna çüýşelerdir.Her çüýşe poslama garşy, tekiz, şok garşy we umuman çydamly ýokary derejeli aýnadan ýasaldy, şonuň üçin pul üçin iň ýokary bahany alyp bilersiňiz
  • NIRE GITIP BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN ORA-DA Esasy ýaglary getiriň - syýahat edeniňizde halaýan hoşboý ysyňyzy ýa-da efir ýagyňyzy ýanyňyz bilen alyp gitmek isleýärsiňizmi?Syzdyrmazlyk üçin berk ýapylan efir ýagy çüýşelerimizden peýdalanyň.Her çüýşe bitewi gapak dizaýny bilen gelýär.Her çüýşäni gapjygyňyzda ýa-da dökülmek howpy gaty az bolan islendik halta arkaýyn daşap bilersiňiz.Integrirlenen aýna damjasy, mazmuna hiç hili bulaşyklyksyz girmäge mümkinçilik berýär.
  • Ulanyş - Efir ýagy çüýşelerimiz efir ýaglaryny, hoşboý ysly ýaglary, atyrlary, arassalaýjy erginleri we başga bir suwuklygy ygtybarly saklamak üçin niýetlenendir.Bu paket şahsy peýdalanmak, kärhanalar, salonlar ýa-da spalar üçin niýetlenendir
  4-3

  Aýna göz damjalary bilen bu ýokary hilli amber aýna çüýşeler, efir ýaglaryňyzy, atyrlaryňyzy ýa-da odunlaryňyzy saklamak üçin ajaýyp.Amber aýna potensial zyýanly yşykdan goragy üpjün edýär.Amatly ululygy syýahat üçin ajaýyp edýär.


 • Öňki:
 • Indiki: