Gyzgyn satuw 5ML 10ML 15ML Açyk aýna rolikli çüýşe atyr parfýumeri kosmetiki gaplama konteýnerinde efir ýagy

Gysga düşündiriş:

 • IOMIT GRADE GLAS
 • MÖHÜRMEK WE SÖ .GI
 • DÜZGÜN BOLANOK
 • KLASSIK DIZAYNY
 • SIZE: 5ML 10ML 15ML

 • MOQ:Aksiýadaky çüýşeler üçin MOQ 1000pc ;
  Customöriteleşdirilen çüýşeler üçin MOQ 30000pc.
 • Eltip bermegiň wagty:3-7 günüň içinde aksiýa ;
  Düzeltmek zerur bolanda 20-30 gün.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  • Tekizlige we şoka garşy, poslama çydamly galyň aýnadan ýasalan ýokary hilli material, efir ýaglaryňyzy UV çyrasyndan goraýar we döwülýär.
  • Roll-on çüýşelerimiz, efir ýaglaryňyzy ýa-da atyrlaryňyzy gaplamak we paýlaşmak üçin ajaýyp.arassa aýna rolikli çüýşeler efir ýaglaryny, garyndylary we ýaglary deriňize sürtmek üçin dogry guraldyr.Rolik, islenýän ýeriňize deň derejede dolandyrylýan mukdary paýlaýar.
  • 5ml 10ml 15ml ululygy syýahat, awtoulag, sumka we sumka üçin amatly.

  Maglumatlary görkez

  3

  Qualityokary hil

  Bu çüýşeler efir ýaglaryny zyýanly UV şöhlelerinden we çalt üýtgemeginden goraýan galyň arassa aýnadan ýasalýar.

  4

  Syzdyryjy:

  Efir ýaglary üçin 5ml 10ml 15ml rolikli çüýşeler, syzmazlygyň öňüni almak üçin poslamaýan polatdan ýasalan rolikli topy berk möhür bilen ulanyň.Glass Şeýle hem aýna rolikli topy ýa-da plastmassa rolikli topy saýlap bilersiňiz)

  5

  Giň ulanylyşy:

  Suwuklandyrylan efir ýaglaryny, atyr ýaglaryny, garyndylary ýa-da beýleki suwuklyklary ulanmak üçin amatly.

  Goýmalar

  Efir ýaglaryny, atyr ýaglaryny, bejeriş, DIY nusga garyndylaryny, düýp mazmuny, aromaterapiýa we beýleki suwuklyklary ulanmak üçin ajaýyp.Olary maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz bilen paýlaşyň, ulananyňyzda ajaýyp gözellik duýgusyny we gowy keýp alyň.


 • Öňki:
 • Indiki: