• Various types of glass packaging

  Aýna gaplamagyň dürli görnüşleri

 • Unparalleled cost performance

  Deňi-taýy bolmadyk çykdajy öndürijiligi

 • Quality control of glass bottles on the production side SOP

  SOP önümçilik tarapyndaky aýna çüýşeleriň hiline gözegçilik

 • Customized bottle body service

  Custöriteleşdirilen çüýşe beden hyzmaty

 • Fast delivery time

  Çalt eltiş wagty

 • 7*12 hours of after-sales service support

  7 * 12 sagat satuwdan soňky hyzmat goldawy

Biz hakda

LENA

“Xuzhou Lena Import Export Co., Ltd.”aýna önümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen bir kompaniýa. Aýna içgi çüýşesi, şireli çüýşe, süýt çüýşesi, kosmetiki çüýşe, gamyş diffuzor çüýşesi, efir ýagy çüýşesi, aýna banka we ş.m. ýaly her dürli aýna önümlerini hödürleýäris.Önümçilik bölümlerimiz ýokary hilli önüm öndürýär we halkara satuw toparymyz müşderiniň hakyky aladalaryna düşünmek üçin ajaýyp aragatnaşyk endiklerine eýe.Zähmet çeken ýyllaryň dowamynda müşderilerimiz bilen ajaýyp gatnaşyklary ösdürdik we dünýäde olaryň ynamyny gazandyk.Müşderileriň pikirlerini hakykata öwürýäris. Aýna önümlerimiz dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi.

 • ab

habarlar

Xuzhou Lena Import & Export Co.,Ltd. specializes in the design and manufacture of high quality glass bottles and jars, wide variety, customizable.
“Xuzhou Lena Import & Export Co., Ltd.”Özboluşly, ýokary hilli aýna çüýşeleri we bankalary dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşýär.

Dünýädäki iň gowy 6 atyr çüýşesi öndürijisi

Dünýädäki iň gowy 6 atyr çüýşesi öndürijisi Dünýädäki atyr pudagy soňky onýyllykda möhüm özgerişlikleri başdan geçirdi.Theurt dünýädäki parfýumeriýa pudagynda esasy oýunçy boldy we iň uly öndürijilerden we eksportdan biri ...

Şerap çüýşelerini gözlemek we çüýşelerden öň baha tapawudynyň beýle uly bolmagy üçin hökman görmeli!

Şerap çüýşelerini gözlemek we çüýşelerden öň baha tapawudynyň beýle uly bolmagy üçin hökman görmeli!Aýna çüýşe çakyr çüýşesini nädip saýlamaly?Aýna çüýşeli çakyr çüýşe önümlerini nädip saýlamaly?Köp aýna çüýşeleriň, köp kompaniýalaryň we satyn almalaryň öňünde ...